Wat gebeurt er in uw winkel?

Er gebeurt dagelijks veel in uw supermarkt. Om aan de verwachtingen van uw klanten te voldoen is het belangrijk dat processen op locatie goed verlopen. Daarnaast kunnen zich in de dagelijkse gang van zaken verdachte situaties voordoen zoals een kasverschil of een diefstal.

Door de combinatie van verschillende slimme modules en diensten kunt u gemakkelijk processen monitoren en komen verdachte situaties direct aan het licht.

Klik op de "plus symbolen" in de foto en krijg direct meer informatie.