Sluitingsbegeleiding op afstand

Huidige regelgeving

In de CAO van Tankstations en Wasbedrijven is vastgelegd dat tankstations, welke later dan 21.00 hun deuren sluiten, speciale maatregelen moeten nemen om dit veilig te laten verlopen. Uit het verleden is gebleken dat dit moment extra kwetsbaar is voor overvallen. Tijdens dit moment zijn er weinig medewerkers en/of klanten aanwezig en is er, over het algemeen, het meeste contante geld aanwezig. Om de procedure bij het sluiten van het tankstation veilig te laten verlopen, zijn er twee maatregelen vastgelegd: Sluiten van het tankstation gebeurt uitsluitend met 2 personen. Dit kan zijn door 2 medewerkers of door 1 medewerker en een sluitingsbegeleiding van een beveiligingsmedewerker.

Sinds 2015 is het via een dispensatie op de bestaande CAO mogelijk om via assistentie van een meldkamercentralist, het station te sluiten. Dit wordt benoemd als camera-afsluiting of sluitingsbegeleiding op afstand.**

*CAO Tankstations en Wasbedrijven 2020, Artikel 25 Lid 6

Waarom sluitingsbegeleiding op afstand?

Kostenbesparing

Een fysieke beveiligingsmedewerker op locatie is een meer arbeidsintensieve interventie dan de werkzaamheden die een meldkamercentralist uitvoert. Hierdoor kan er tot wel 75% bespaard worden op de fysieke sluitingsbegeleiding als dit met sluitingsbegeleiding op afsand wordt uitgevoerd.

 • Snellere gemiddelde afsluitprocedure
 • Remote centralist voor meerdere locaties in te zetten

Veiligheid

De centralist heeft tijdens sluitingsbegeleiding op afstand toegang tot alle camera's van de locatie. Doordat deze op voorhand nauwkeurig zijn bepaald creëert dit een 360° live overzicht en kan de centralist niks meer ontgaan. Mocht er zich wel een calamiteit voordoen, dan kan de centralist middels de LiveView integratie in de meldkamer de camerabeelden direct doorzetten naar de politiemeldkamer zodat zij zicht hebben op de situatie.

 • 360° live toezicht op de locatie
 • LiveView integratie voor doormelding politiemeldkamer

Efficiëntie

Voor locaties die al gebruik maken van het PumpWatch platform is het makkelijk om de camerabeelden te koppelen aan de meldkamer. Dit zorgt voor een intensiever gebruik van het camerasysteem.

De meeste particuliere alarmcentrales (PAC) bieden naast de sluitingsbegeleiding ook alarmverificatie op afstand aan. Hierdoor kan het systeem ook kostenbeparen voor de (onnodige) fysieke interventies bij een alarmmelding.

 • Integratie van alarmverificatie
 • Maak optimaal gebruik van het camerasysteem

Hoe werkt sluitingsbegeleiding op afstand?

Procedure op basis van een stoplicht

 1. De medewerker drukt op de knop en stuurt daarmee direct een melding naar de meldkamer
 2. Er gaat nu een rood licht branden
 3. De meldkamer ontvangt het bericht met de aanvraag voor afsluiting
 4. Wanneer de centralist het verzoek heeft ontvangen en de sluitingsbegeleiding start wordt het stoplicht op de locatie blauw
 5. De centralist bekijkt alle beelden en bekijkt of de situatie veilig is
 6. Zodra de situatie veilig is bevonden gaat er op het station een groen licht branden en kan de medewerker het station veilig verlaten
 7. De centralist blijft naar de beelden kijken tot dat de medewerker het station veilig heeft verlaten.
 8. Het systeem wordt gereset door de centralist en alle lichten op het stoplicht gaan uit.

Procedure op basis van telefonisch contact

 1. De medewerker belt met de vaste lijn van het station naar de meldkamer en stemt af welk tijdslot er wordt gereserveerd voor de locatie. Eventuele afwijkingen in het vervoersmiddel van de medewerker kunnen worden besproken.
 2. De centralist vraagt de camerabeelden van de locatie op
 3. De centralist bekijkt de locatie en belt terug naar het mobielnummer van de medewerker (welke op voorhand gedefinieerd zijn met een unieke code van de medewerker)
 4. De centralist begeleidt de medewerker naar het vervoersmiddel en staat in direct contact met de medewerker
 5. De centralist sluit de procedure wanneer de medewerker veilig het station heeft verlaten

Wat heb je nodig om vandaag te starten?

PumpWatch

Sluitingsbegeleiding op afstand is gebasseerd op de combinatie van verschillende technieken. Het is daarom belangrijk om uit te kunnen gaan van een betrouwbare, veilige en stabiele configuratie. Het PumpWatch platform sluit naadloos aan bij deze vereisten. PumpWatch wordt gebouwd met als primair doel beveiliging en zorgt daardoor voor een perfecte basis van deze integrale oplossing. De modulaire opbouw van PumpWatch zorgt ervoor dat ondernemers welke al gebruik maken van dit platform eenvoudig de nieuwe technieken kunnen toevoegen aan het bestaande platform.

Helder en scherpe beelden

De centralist moet de situatie goed kunnen inschatten en daarom is het gebruik van HD-camera’s belangrijk. HD-camera’s zorgen namelijk voor 9x meer detail dan analoge camera’s.

Stabiele en veilige verbinding

Een stabiele en beveiligde verbinding met de meldkamer is noodzakelijk om sluitingsbegeleiding op afstand op een veilige manier te laten verlopen. Om de HD-camerabeelden goed in de meldkamer binnen te laten komen is een internetverbinding met minimaal 10mb upload noodzakelijk.

Monitoring van de installatie

Wanneer een medewerker de locatie gaat afsluiten is het belangrijk dat de techniek werkt zodat er een veilige en efficiënte sluitingsbegeleiding wordt gerealiseerd. Volgens de CAO moeten alle onderdelen van de installatie worden gemonitord.

Communicatie met de meldkamer

Een efficiënte sluitingsbegeleiding op afstand valt of staat met de communicatie tussen de meldkamer en de medewerker op locatie.

Telefonisch contact met de meldkamer

Een optie is om tijdens het afsluitproces de meldkamer aan de telefoon te hebben. Zo weet de medewerker wanneer het veilig is om het pand te verlaten en kan de centralist direct met de medewerker communiceren. Telefonisch contact met de meldkamer vindt plaats op een mobiele telefoon van de medewerker en de medewerker draagt deze mee totdat de hij/zij het terrein heeft verlaten.

Contact op basis van het stoplicht

Een stoplicht welke is gemonteerd in de OBRI of bij de achterdeur bestaat uit 3 lampjes en een drukknop. Om een sluitingsbegeleiding aan te vragen bij de meldkamer drukt de medewerker op de knop van dit stoplicht en het stoplicht springt op rood. Als de centralist de sluitingsbegeleiding accepteert zal het stoplicht blauw worden en wanneer de situatie veilig is en de medewerker het pand kan verlaten wordt het stoplicht groen.

Communicatie op het forecourt

Communicatie op het forecourt helpt bij het oplossen van afwijkende situaties. Doordat de centralist de mogelijkheid heeft om via een intercom te spreken op het forecourt, kan een klant of andere persoon worden gewezen op het feit dat er een afsluitprocedure aan de gang is. Een intercom op het forecourt zorgt er ook voor dat de centralist contact met de medewerker kan opnemen wanneer er iets gebeurt tijdens het afsluitproces.