Starten met PriceCast Fuel

PumpWatch als het hart van PriceCast Fuel

Om aan de gang te kunnen gaan met je pricing doormiddel van PriceCast Fuel, heeft het systeem data nodig. Hier sluit PumpWatch aan als het hart van deze oplossing. Door de integratie die PumpWatch heeft met jouw back-office systeem, kan PumpWatch de datastroom van jou back-office systeem naar PriceCast Fuel en vice versa faciliteren. Zo kan PriceCast Fuel prijswijzigingen doorvoeren die direct en automatisch op jouw prijzenbord zichtbaar worden.

Plug & Play oplossing

PriceCast Fuel is wat wij een Plug & Play oplossing noemen. Dit houdt in dat zodra de benodigde hardware & software geinstalleerd is, dat je direct kan beginnen met prijsbepalen via PriceCast Fuel.

Installatie

Op het moment dat wij de opdracht krijgen om PriceCast Fuel bij uw station mogelijk te maken, beginnen wij door te inventariseren of er een hardware installatie nodig is. Mocht dit zo zijn dan zullen wij een moment inplannen met u voor deze installatie.

Wij installeren vervolgens de benodigde software. Voor locaties waar geen nieuwe hardware nodig is kan dit remote gedaan worden. Hierdoor kunt u zo snel mogelijk van start met PriceCast Fuel.

Het dashboard inregelen + een training

Als de installatie voltooid is nemen wij contact met u op om een moment in te plannen voor het inregelen van het PriceCast Fuel dashboard en voor een dashboard training. Wij helpen u met het inregelen en trainen u vervolgens zodat u ook individueel aan de slag kan met het systeem.

Tweewekelijks consult

Nadat u aan de gang gaat met PriceCast Fuel, bieden wij u een tweewekelijks consult aan waarbij we gezamelijk kijken naar de resultaten die het systeem behaalt. Hierbij helpen wij u met het bijstellen van het systeem en zullen wij onze inzichten met u delen. Daarnaast kunt u altijd contact met ons opnemen indien u vragen over het systeem heeft.