PriceCast Fuel

AI DRIVING YOUR DIGITAL TRANSFORMATION
towards automation and hyper-personalization

FRODI HAMMER

Co-founder & CTO, a2i systems
fh@a2isystems.com

We are all consuming, generating and communicating more data than ever... more than 1 zettabyte of data every single day. And this data is getting more and more personal. To understand and unlock the potential of all this data we need AI. With AI we are capable of creating self-learning algorithms which can recognize correlations in data that we don’t even see as humans – and use these to take the right decisions for us in order to reasonable reaching our goals – often before we are even aware of doing so – truly autonomously and in real time. AI is leading the digital transformation disrupting and creating unprecedented competitive advantages for the frontrunners. PwC predicts that AI will add $15.7 trillion to the global economy by 2030!

Companies that start to take advantage of their data to perform AI-based data-driven pricing with PriceCast Fuel typically see a 0.2 to 0.7 CPL margin increase with an up to 5% volume increase. That’s because AI combined with data availability in near real-time has the potential to shift your business strategy to become truly customer-centric by always having the right price on the sign based on your customers willingness-to-pay in a local market.

Companies that start to take advantage of their data to perform AI-based data-driven pricing with PriceCast Fuel typically see a 0.2 to 0.7 CPL margin increase with an up to 5% volume increase. That’s because AI combined with data availability in near real-time has the potential to shift your business strategy to become truly customer-centric by always having the right price on the sign based on your customers willingness-to-pay in a local market.

Wat zeggen collega ondernemers over PriceCast

Meer dan 3.000.000 prijswijzigingen op meer dan 450 actieve locaties in Nederland

Data wordt vandaag de dag uit verschillende bronnen verzameld en daarom is “Big Data” overal om ons heen. Maar de grote vraag van dit moment is, hoe je deze verzameling aan data voor je aan het werk zet. PriceCast Fuel zorgt dankzij het speciaal ontworpen artificieel brein, de ingelezen historische data en de live feed aan data dat “Big Data” wordt omgezet naar prijsautomatisering en prijsoptimalisatie. Deze eerste stap in geautomatiseerde prijsdifferentiatie is ook de voedingsbron van de uiteindelijke hyperpersonalisatie van de prijs. “Voor iedereen een eigen prijs.”

Het perfecte systeem dat elk uur automatisch de optimale prijs berekent

Elk uur wordt de afzet van de aankomende 24 uur voorspeld. Op basis van deze voorspelling wordt de optimale prijsroute per product berekend. Deze prijsroute wordt berekend om jouw (liter)doelstellingen te behalen.

Elk product zijn eigen strategie en aandacht

Alle producten die worden verkocht op jouw station verdienen hun eigen aandacht. Omdat de marktwerking en prijselasticiteit bij elk product anders werkt, zijn er meerdere strategieën beschikbaar binnen de PriceCast Fuel omgeving. Door dit aanbod van verschillende strategieën is PriceCast Fuel “Full Stack Pricing Platform”. In de basis zijn er 3 verschillende strategieën die helpen bij het bepalen van de juiste prijs: Strategic Ruled Based, Restricted AI & Advanced AI.

Strategic Ruled based

De Strategic Ruled Based (RB) prijsstrategie zorgt ervoor dat je door middel van een aantal vaste regels de prijs berekent. Eén van deze regels kan bijvoorbeeld zijn dat je een vaste afstand wilt bewaren ten opzichte van je goedkoopste concurrent. (bijv. altijd 3ct hoger). Wanneer PriceCast Fuel een prijswijziging signaleert, wordt er direct gekeken of de huidige prijs nog aan de vaste regels matcht. Wanneer één van de regels niet met de huidige prijs matcht, wordt de prijs automatisch aangepast. Deze strategie is ook goed om de prijs altijd met je concurrent te laten matchen zonder dat je hier een handmatig proces voor nodig hebt. Een product waarbij deze strategie vaak wordt ingezet is LPG. Een veelgebruikte strategie is de goedkoopste willen zijn op LPG, omdat afnemers heftiger reageren op prijswijzigingen. Ook het gebruik van de RB strategie op diesel wanneer je veel contractklanten hebt is een perfecte strategie.

Restricted AI

De Restricted-AI (R-AI) prijsstrategie geeft PriceCast de opdracht om elk uur de optimale prijs te berekenen binnen de vooraf ingestelde bandbreedtes. Deze bandbreedtes bestaan uit de maximale en minimale afstand tot de goedkoopste concurrent. Binnen deze bandbreedtes berekent het systeem elke uur de optimale prijs. Bovendien wijzigt PriceCast Fuel, indien gewenst, de prijs van 1x per dag tot wel 24x per dag. In het voorbeeld zie je dat de prijs van het station (de zwarte lijn) binnen de maximale (groene stippellijn) en minimale (rode stippellijn) bandbreedte van de goedkoopste concurrent (blauwe lijn) beweegt. Afhankelijk van de prijselasticiteit van de klant en historische patronen wordt de prijs berekend en aangepast.

Advanced AI

De Advanced-AI (A-AI) prijsstrategie is de meest geavanceerde strategie binnen PriceCast Fuel. Wanneer het artificieel brein voldoende data heeft verzameld van een dynamische prijs (bijv. door gebruik van R-AI) zorgt deze strategie voor het ultieme speelveld tussen advies- en inkoopprijs. Doordat er geen bandbreedtes worden bepaald voor maximale en minimale afstand tot aan de goedkoopste concurrent kan PriceCast Fuel (nog) beter de optimale prijs berekenen. Nu hoef je alleen nog de performance van je producten en stations te monitoren. Wanneer er een aanpassing/afstelling gewenst is, kan je zelf gemakkelijk het systeem meer op volume of op marge laten sturen.

Altijd inzicht in de performance van je station(s)

Het online dashboard zorgt ervoor dat je direct zicht hebt op alle performance indicatoren (KPI) van alle stations die geactiveerd zijn binnen PriceCast Fuel. Overal waar toegang tot het internet is, heb je eenvoudig toegang tot deze gegevens via een HTML5 browser. Het dashboard zorgt ervoor dat je één plek hebt om de performance te monitoren, strategieën te bepalen en bij te stellen. Het dashboard is ook de plek waar je de actuele prijzen van je concurrenten kunt bekijken.

Snelle en gemakkelijke implementatie

Een integratie van artificieel systeem in de bestaande ICT omgeving kan een dure operatie zijn, welke vaak hand in hand gaan met lange integratie trajecten. Doordat BigBrother & a2i hebben gekozen om de bestaande infrastructuur te gebruiken, is de PriceCast Fuel integratie snel en gemakkelijk. Het PumpWatch platform bouwt al jaren op de stabiele integraties tussen de FuelPos, het prijzenbord en cloud applicaties (zoals PriceCast Fuel).

Aan het gebruik van PriceCast fuel zitten de volgende voorwaarden:

  • Er wordt gebruik gemaakt van het FuelPos kassasysteem
  • De Fuelpos is geïntegreerd met het prijzenbord
  • Op locatie is een internetverbinding aanwezig
  • BigBrother wordt geautoriseerd om prijswijzigingen door te voeren

PriceCast Fuel, een systeem wat voor jou aan het werk gaat!

PriceCast Fuel is gebaseerd op een jaarlijkse licentie. Deze licentie bevat het activeren van de PriceCast Fuel cloud oplossing, data HUB op locatie en de integratie met de FuelPos omgeving. De volgende resultaten worden gehaald bij het gebruik van PriceCast Fuel

“Euro 95 volume stijging van 7,7% en een betere marge van € 0,0022.”

Koen van der Knaap - Shell van der Knaap

“Euro 95 volume stijging van 5,1% volume en € 0,003 extra marge.”

Johan Teunissen - Shell de Wetering